Milieu

Het onderwerp milieu is een breed begrip. Door een brede milieuopleiding ben ik in staat veel milieuvragen die er bij opdrachtgevers leven te plaatsen en een begeleiding te geven de vragen te beantwoorden. Ervaringen liggen er met name bij  ecotoxicologische studies, milieurisicoevaluaties en stofregistraties voor diverse wetgevingen. Heeft u vragen over de aanwezigheid van stoffen in uw omgeving? Een meetprogramma kan voor u worden opgesteld en uitgevoerd om de concentraties van deze stoffen in beeld te brengen. En wilt u onafhankelijk advies over de gevolgen die deze stoffen kunnen hebben voor u of uw omgeving? Een milieurisicoanalyse kan worden opgesteld. Neem gerust vrijblijvend contact op om nadere informatie te krijgen.

Natuur

De gevolgen van menselijk handelen voor de diversiteit van flora en fauna in onze natuur is vaak lastig weer te geven. Milieueffectrapportages of de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) dienen de gevolgen van het menselijk handelen weer te geven op zeer veel fronten. Venderbosch Onderzoek en Advies wil u behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de gevolgen van de menselijke activiteiten voor de diversiteit van flora en fauna. Neem gerust vrijblijvend contact op om nadere informatie te krijgen.

Gewasbescherming

De Europese Gewasbeschermingsverordening en de Biocidenrichtlijn vereisen dat stoffen die als gewasbeschermingsmiddel of biociden worden toegepast, zijn geregistreerd. Niet geregistreerde stoffen mogen niet worden verhandeld of mogen niet worden toegepast. Venderbosch Onderzoek en Advies heeft jarenlang ervaring met de registratieverplichtingen en het daarvoor benodigde onderzoek. Heeft u dossiervragen omtrent stoffen die u wilt registreren of zijn er gaten in uw dossier die gedicht moeten worden? Neem gerust vrijblijvend contact op om nadere informatie te krijgen.