Paul Venderbosch

In mijn jeugdjaren groeide ik op met krantenkoppen over de zure regen, de fosfaatproblematiek en kernenergiediscussies. Daarnaast had ik een vader die me veel leerde over de verschillende planten in de bermen langs de wegen in de Achterhoek en in het Vragenderveen. Zelf had ik al een grote interesse voor de vogels en al de andere organismen in de natuur.
Met deze bagage moest ik eind jaren tachtig de keus maken voor een studie met een grote kans op een baan of een studie die meer paste bij mijn interesse. De milieukundeopleiding op het Professor H.C. van Hallinstituut had beide in zich.
In al die jaren daarna bleek dat het opdoen van kennis op de raakvlakken van natuur en milieu voor mij telkens een drijfveer te zijn. Ook bij mijn huidige baan als beleidsmedewerker voor gewasbeschermingsmiddelen bij de KAVB (sectororganisatie voor bloembolkwekers, zie www.kavb.nl) heb ik steeds te maken met enerzijds de voordelen die gewasbeschermingsmiddelen hebben voor de bloembollen (groen) en anderzijds de nadelen die deze zelfde gewasbeschermingsmiddelen hebben voor de omgeving (neveneffecten op mens of milieu).
Naast deze parttime baan bij de KAVB ben ik graag bezig met concrete vraagstukken, die bedrijven en overheden hebben met stoffen in de meest brede zin van het woord. In 2012 resulteerde dit in de oprichting van het bedrijf Venderbosch Onderzoek en Advies.